Skip to main content

Děkujeme Vám za vaši registraci k projektu S láskou a humorem.

Vaše údaje jsme zaznamenali a zařadili jsme Vás do slosování. Budete-li mít štěstí, můžete být jednou za tři měsíce mezi třemi adresáty balíčku s dárky, které vás pobaví i potěší.

A jestli už dnes přemýšlíte o tom, jak a kde strávit svůj skutečný podzim svého života, případně pokud se tato otázka týká vašich blízkých, možná vám přijdou vhod aktuální informace od našeho generálního partnera Invest Gate Funds, které díky své registraci můžete mít takříkajíc „z první ruky“.

Mějte krásný den.

Za projekt S láskou a humorem
Pavel Mészáros (manažer projektu)

Telefon: +420 602 322 887
E-mail: info@aospublishing.cz